PZHGP

Polski Związek Hodowców Gołębi PocztowychOddział 0398 Lisowice

0398.oddzial.com
lisowice.oddzial.com

Liczba wyświetleń: 139372

Reklama

Formularze & Druki PZHGP

Administrator strony:
Krzysztof Zakrzewski
tel. 538767557
e-mail: krzysiu0073@onet.pl

Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.01.2023

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  ZEBRANIE DELEGATÓW PZHGP ODDZIAŁU LISOWICE ODBĘDZIE SIĘ 18.02.2023 godz: 16-00

 

Adres: Mickiewicza 20    Lisowice 

 

 

 • Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych

 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

 • Wybór Komisji Mandatowej

 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 • Sprawozdanie V-ce Prezesa do spraw finansowych

 • Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

 • Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej

 • Sprawozdanie Prezesa Oddziału za rok 2022r.

 • Dyskusja nad sprawozdaniami

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022 r.

 • Wybór Komisji Matki

 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezesa Oddziału

 • Wybór Prezesa Oddziału

 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej

 • Wybór członków Zarządu Oddziału

 • Wybór członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej

 • Wybór Oddziałowej Komisji Lotowej

 • Wybór Oddziałowej Komisji Zegarowej

 • Podjęcie uchwał w sprawie:preliminarza Budżetowego,rywalizacji lotowej na 2023 r.

 • Dyskusja i wolne wioski.

 • Zakończenie zebrania.

 


PLAN LOTÓW OKRĘGOWYCH

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.01.2023

PLAN LOTÓW OKRĘGOWYCH 


Wystawa gołębi 2022

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.11.2022

Hodowcy zainteresowani zgłoszeniem gołębi do wystawy, proszeni są o dostarczenie kart oceny gołębi do piątku 25.11. Karty można zostawić w sklepie lub dowieźć na zebranie o godzinie 19. Do piątku również należy zgłosić gołębie w standardzie. 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.11.2022

1. Klasa Olimpijska "STANDARD"
samczyki - konkursy w latach 2021-2022 łącznie 2.500 kon/km ; w 2022 może mieć całość 2.500 kon./km lecz nie mniej niż 750 kon/km.
samiczki - konkursy w latach 2021-2022 łącznie 2.000 kon/km ; w 2022 może mieć całość 2.000 kon./km lecz nie mniej niż 600 kon/km.
Konkursy w tej klasie mogą być zaliczone z lotów powyżej 100 km, o ile włożono na lot minimum 150 sztuk gołębi.

2.Klasa „STANDARD” – gołębie młode
samczyki i samiczki rocznika 2022 minimum 3 konkursy z lotów powyżej 100 km (limit min.
300 konk/km).
3. Klasa "SPORT WYCZYN" za dwa lata
samczyki - konkursy w latach 2021-2022 łącznie 4.500 kon/km samiczki - konkursy w latach 2021-2022 łącznie 3.500 kon/km
Konkursy w tej klasie mogą być zaliczone z lotów powyżej 100 km, o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot minimum 250 sztuk gołębi.
4. Klasa "SPORT" A
samczyki 10 konkursów w latach 2021-2022 minimum 1.500 kon/km z lotów od 100 do samiczki 400 km o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi.

5. Klasa "SPORT" B
samczyki 8 konkursów w latach 2021-2022 minimum 2.800 kon/km z lotów od 300 do i samiczki 600 km o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi.
6. Klasa "SPORT" C
samczyki 6 konkursów w latach 2021-2022 minimum 3.300 kon/km z lotów powyżej
i samiczki 500 km o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot min. 150 sztuk gołębi.
7. Klasa "SPORT" D
samczyki 11 konkursów w latach 2021-2022 minimum 3.500 kon/km
i samiczki z lotów od 100 - 400 km (20 hod. – 250 goł.) od 3-5 kon. ; od 300 - 600 km (20
hod. – 250 goł.) od 2-6 kon. powyżej 500 km (20 hod. – 150 goł.) od 1-3 kon.
8. Klasa "SPORT" E - maraton
samczyki 4 konkursy w latach 2021-2022 minimum 2.800 kon/km z lotów powyżej
i samiczki 700 km o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi.
9. Klasa "SPORT" H
samczyki 6 konkursów w roku 2022 minimum 1.800 kon./km z lotów powyżej
i samiczki 300 km o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi
10. Klasa "SPORT” G – gołębie roczne
samczyki i samiczki rocznika 2021 z konkursami w 2022 - minimum 500 kon./km lub z konkursami z 5 lotów dla których suma coeficjentów jest najniższa (limit min. 500 konk/km) klasa G.

11.Klasa "SPORT” F – gołębie młode
samczyki i samiczki rocznika 2022 minimum 300 kon./km lub z konkursami z 3 lotów dla których suma coeficjentów jest najniższa (limit min. 300 konk/km) klasa F.

12. Klasa "SPORT" I - Dalekodystansowa
samczyki 3 konkursy w roku 2022 minimum 1.800 kon./km z lotów powyżej
i samiczki 500 km o ile co najmniej 20 hodowców włożono na lot min. 250 sztuk gołębi
UWAGA !
W wszystkich klasach obowiązują konkursy na bazie 1:5
tj. 20 % listy konkursowej


MSZA ŚW. Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA SEZONU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2022

Msza Św. odbędzie się 23.04.2022 w Kościele w Lisowicach o godzinie 16.00.


WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PZHGP ODDZIAŁU LISOWICE 19.02.2022 godz: 15:00 *

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.02.2022

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Delegatów PZHGP Oddziału Lisowiece:

 

 

1.Otwarcie zebrania o godz. 15:00, powitanie delegatów i zaproszonych gości.

2.Przedstawienie projektu porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.Wybór Komisji Mandatowej – 3 osoby.
.Wybór Komisji Uchwał – 3 osoby.

4.Powołanie komisji wniosków i uchwał.

5.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

6.Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.

7.Stwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję Mandatową na podstawie listy obecności.

8.Sprawozdania Zarządu:
- Vice-prezesa ds. lotowych
- Vice-prezesa ds. finansowych
- Sekretarza oddziału

9.Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.

10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2021.

13.Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2022.

14.Rozpatrzenie przyjęcia nowych członków do Oddziału Lisowice (na skutek pisemnego odwołania )

15.Wolne głosy i wnioski.

16.Podjęcie uchwały.


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> Pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<

>> Pokaż wpisy z roku 2023 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2022-2023 <<