DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PZHGP ODDZIAŁU LISOWICE 27.02.2021 godz: 15:00 *

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.02.2021

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Delegatów PZHGP Oddziału Lisowiece:

 1. Otwarcie zebrania o godz. 15:00, powitanie delegatów i zaproszonych gości.
 2. Przedstawienie projektu porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Wybór Komisji Mandatowej – 3 osoby.
  Wybór Komisji Uchwał – 3 osoby.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.
 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję Mandatową na podstawie listy obecności.
 7. Sprawozdania Zarządu:
  - Vice-prezesa ds. lotowych
  - Vice-prezesa ds. finansowych
  - Sekretarza oddziału
 8. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2020.
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2021.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Podjęcie uchwały.

​* W związku z sytuacją epidemiologiczną forma zebrania może ulec zmianie.


Regulamin lotowy Oddziału Lisowice na Sezon 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.04.2020

Regulamin lotowy Oddziału

Lisowice na Sezon 2020

Systemy lotowania:

1 Mistrzostwo gołębi dorosłych z 50-tki na spisie typowane 30/8 loty do 700 km a maratony typowane 15/5.

2 Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości spisu pierwsze 10 gołębi loty do 700 km a maratony pierwsze 7.

3 Mistrzostwo gołębi rocznych z całości spisu pierwsze 3 szt.

Mistrzostwa w kat-ABCDMiH indywidualnie 3 samce 3 samice z największą ilością konkursów,

a przy równej ilości konkursów decyduje coeff.

Wszystkie mistrzostwa na bazie 1:3

GMP i Intermistrzostwo wg regulaminu MP.

UWAGA – w lotach gołębi w sezonie 2020 obowiązują w całości regulaminy wydane przez

Zarząd Główny PZHGP i Okręg Częstochowa.

Mistrzostwo drużyn 5 gołębi z największą pkt.

Mistrzostwo gołębi młodych typowane z całości spisu seria 30/8 punkty stałe + szybkość 1%

Nagradzanie w każdym mistrzostwie pierwsze 3 miejsca puchary dot. to również lotników.

W każdym locie gołębi dorosłych jak i młodych po 3 dyplomy dla pierwszych trzech gołębi z danego lotu.

W mistrzostwie GMP i Inter tylko komplety wg regulaminu MP.

Mistrzostwa na wyższych szczeblach wyliczy rachmistrz Oddziału.

Odpłatność: opłata stała 100 zł + 45 zł składka + 5 zł od gołębia na spisie loty dorosłe. Loty młode 2 zł od gołębia na spisie.

Tandemy: druga osoba płaci 45 zł.

Wstępujący członek lotujący młodymi płaci opłatę stałą 50zł, składkę 45 zł i 2 zł od gołębia na spisie.

Hodowca który nie lotuje gołębiami starymi: opłata stała 50 zł i 2 zł od gołębia na spisie.

Zarząd oddziału Lisowice życzy udanych lotów w sezonie 2020


ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" W ZEGARACH ESK

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.04.2020

Tauris:

 

PL-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

L-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Benzing:

 

PL-00-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-00-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

PL-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Unikon:

 

PD-19-0123456

dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Bricon:

 

PD-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Vizion:

 

PD-19-0123456

dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Tipes:

 

PL-2019- 123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-2019-1234567

dla 7 znakowej obrączki

Mega:

 

PL19-0123456

dla 6 znakowej obrączki

PL19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

AMC:

 

PL-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456

dla 6 znakowej obrączki

PL-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

PLDE-19-1234567

dla 7 znakowej obrączki

 

ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" na listach konkursowych

 

PL-DE-19-123456                   dla 6 znakowej obrączki

PLDE-19-1234567                  dla 7 znakowej obrączki


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.03.2020

Hodowcy proszeni są o dostarczenie podbitych przez weterynarza spisów gołębi do skarbników sekcji do 20 marca 2020. Można przygotować także osobny spis z 15 gołębiami z obrączkami olimpijskimi.

Zebrane spisy prosimy zostawić w sklepie Gołębi Świat do 21 marca 2020. 


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.01.2020

Walne zebranie Oddziału Lisowice odbędzie sie 15.02.2020r. o godzinie 16.00 w Lisowicach.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Zielona Góra
z dnia 13.09.2020


Reklama

Notatnik Hodowcy - zeszyt do prowadzenia dokumentacji hodowlanej

Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2021


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2020